Shoptet: Načíst seznam objednávek zákazníka

Pokud je zákazník na e-shopu přihlášený, nemusí vyplňovat číslo objednávky. Můžete mu rovnou načíst seznam jeho vytvořených objednávek, ze kterých si vybere tu, která ho právě zajímá.

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Shoptet".

3

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Načíst seznam objednávek zákazníka"
Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.
Co je to proměnná?
E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.
Za časové období
ID zákazníka: ID zákazníka je identifikátor, který odpovídá náhodnému řetězci vygenerovaném při založení zákaznického účtu. Můžete ho získat z vloženého kódu na webu.
Telefonní číslo zákazníka
Kód produktu
ID stavu: Ve výchozím nastavení má Shoptet tyto stavy:
-1 nevyřízená
-2 vyřizuje se
-3 vyřízena
-4 stornována
Jak zjistit ID stavu se dozvíte v naší nápovědě https://www.messageok.com/shoptet/stavy.
ID platby: Zadejte ID platební metody (paymentMethodGuid).
ID dopravy: Zadejte ID dopravní metody (shippingGuid).
Načíst všechny

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{shoptet}}
Shoptet: Načíst seznam objednávek zákazníka
Ano
Ne
4

Funkce aplikace (Načíst seznam objednávek zákazníka) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Ano: Pokud objednávka existuje, je hodnotou {{shoptet}} objekt, u kterého můžete přistupovat k následujícím klíčům = používat tyto proměnné.
{{shoptet.count}} Počet objednávek
{{shoptet.orders}} Objednávky
Ne: Pokud se nepodaří načíst seznam objednávek, obsahuje {{shoptet}} hodnotu
false
(nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ne
.

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Shoptet?

Ověřit číslo objednávky

Ověření, jestli zákazník zadává správné číslo objednávky je jednou ze základních...

Načíst detail objednávky

Pro zobrazení stavu objednávky, nebo rozhodnutí, co může zákazník se svou objednávkou...

Změnit stav objednávky

Pro lepší přehlednost a práci s objednávkami, můžete měnit jejich stavy. Například...

Ověřit zákazníka podle e-mailu

Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla...

Přidat komentář k objednávce

Pokud chce zákazník složitější změnu, například změnit fakturační údaje, je potřeba...

Přidat text k poznámce objednávky

Pokud nechcete smazat původní poznámku u objednávky, můžete k ní jen jednoduše přidat...

Načíst text poznámky u objednávky

Pokud nechcete smazat původní poznámku u objednávky, můžete k ní jen jednoduše přidat...

Přepsat poznámku v objednávce

Když potřebujete přidat k objednávce nějakou poznámku a zároveň nechcete, aby původní...

Stáhnout fakturu k objednávce (zastaralé)

POUŽIJTE: "Načíst doklady k objednávce". Pokud zákazník potřebuje fakturu poslat znovu,...

Stáhnout potvrzení objednávky v PDF

Stáhne souhrn objednávky ve formátu PDF

Načíst doklady k objednávce

Pokud zákazník potřebuje fakturu poslat znovu, stačí když zadá e-mail a číslo...

Načíst položky faktury u objednávky

Načte jednotlivé položky faktury. Tyto informace lze využít při vytvoření dobropisu.

Načíst pouze produkty faktury u objednávky

Načte jednotlivé produkty z faktury. Není v nich obsaženo poštovné a další. Tyto...

Načíst e-mail zákazníka dle ID objednávky

Načte e-mail, ze kterého byla vytvořena objednávka dle zadaného čísla objednávky. Pozor,...

Vytvořit dobropis z faktury
Vytvořit fakturu k objednávce
Vytvořit dobropis z položek faktury
Změnit položku objednávky

Funkce dovoluje změnit vlastnosti jedné položky objednávky (stav a další).

Změnit platební metodu objednávky

Funkce dovoluje změnit platební metody objednávky.

Vytvořit kopii objednávky

Funkce dovoluje vytvořit kopii objednávky (pouze kontaktních údajů).

Změnit údaje objednávky

Funkce dovoluje změnit základní parametry objednávky (příjemce, adresa dodání,...

Načíst seznam objednávek zákazníka

Pokud je zákazník na e-shopu přihlášený, nemusí vyplňovat číslo objednávky. Můžete...

Načíst seznam objednávek v konkrétním stavu

Pomocí funkce si snadno načtete jen objednávky v určitém stavu. To můžete využít pro...

Načíst historii objednávky

Pokud je zákazník na e-shopu přihlášený, nemusí vyplňovat číslo objednávky. Můžete...

Najít text v historii objednávky

Vyhledejte si snadno jakékoliv klíčové slovo, nebo celou fázi v historii objednávky (v...

Načíst seznam objednávek zákazníka dle telefonního čísla

Pokud zadáte telefonní číslo zákazníka, lze načíst seznam jeho vytvořených objednávek,...

Načtení seznamu kategorií k danému produktu

Načte jednotlivé kategorie k zadanému produktu (podle GUID).

Načte detail produktu

K zadanému produktu (podle GUID) načte název cenu a další parametry

Načtení skupiny zákazníka

Načte skupinu zákazníka podle jeho GUID.

Načtení detailních informací přihlášeného zákazníka

Načte informace o přihlášeném zákazníkovi podle jeho GUID.