Shoptet automatizace

Změnit položku objednávky

Funkce dovoluje změnit vlastnosti jedné položky objednávky (stav a další).

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Shoptet".

3

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Změnit položku objednávky"
Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.
Co je to proměnná?
E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele, např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky.
ID stavu: Ve výchozím nastavení má Shoptet tyto stavy:
-1 nevyřízená
-2 vyřizuje se
-3 vyřízena
-4 stornována
Jak zjistit ID stavu se dozvíte v naší nápovědě https://www.messageok.com/shoptet/stavy.
Položka objednávky: ID položky získáte po načtení detailu objednávky (hodnota "id").

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{shoptet}}
Shoptet: Změnit položku objednávky
Ano
Ne
4

Funkce aplikace (Změnit položku objednávky) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Ano: Pokud se podaří obednávka upravit, je hodnotou {{shoptet}}
true
Ne: Pokud se nepodaří objednávku upravit, obsahuje {{shoptet}} hodnotu
false
(nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ne
.

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Shoptet?

graphical divider

Chcete také zlepšit fungování zákaznické podpory?

Založení účtu je zdarma a během následujícíh 2 týdnů se můžete rozhodnout, jestli budete chtít přejít na placený účet, nebo zůstat na bezplatném.
arrow-up icon