WooCommerce: Změnit stav objednávky

Pro lepší přehlednost a práci s objednávkami, můžete měnit jejich stavy. Například když zakázník v samoobsluze zažádá o storno objednávky, rovnou ji stornujete atd. Díky napojení na WooCommerce navíc můžete pracovat i se stavy, které jste si sami vytvořili.

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "WooCommerce".

3

Pokud aplikaci přidáváte poprvé, budete ji muset nejdříve nastavit. V takovém případě klikněte na tlačítko "Aplikaci je nutné nejdříve nastavit"

Na nově otevřené stránce proveďte nastavení a po vrácení zpět pokračujte, nebo klikněte na tlačítko "Zkust znovu"

Nastavit aplikaci

4

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Změnit stav objednávky"
Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.
Co je to proměnná?
E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.
Stav: Ve výchozím nastavení má WooCommerce tyto stavy:
pending čeká na platbu
processing zpracovává se
on-hold on-hold
completed dokončeno
cancelled zrušena
refunded vráceno
failed selhalo
Jak zjistit ID stavu se dozvíte v naší nápovědě https://www.messageok.com/woocommerce/stavy.

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{woocommerce}}
WooCommerce: Změnit stav objednávky
Ano
Ne
5

Funkce aplikace (Změnit stav objednávky) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Ne: Pokud se nepodaří změnit stav objednávky, obsahuje {{woocommerce}} hodnotu
false
(nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ne
.
Ano: Pokud se podaří změnit stav objednávky, obsahuje {{woocommerce}} hodnotu
true
(pravda)

Co vše zíkáte propojením MessageOk a WooCommerce?