Webareal: Změnit stav objednávky

Pro lepší přehlednost a práci s objednávkami, můžete měnit jejich stavy. Například když zakázník v samoobsluze zažádá o storno objednávky, rovnou ji stornujete atd. Díky napojení na API Webareal navíc můžete pracovat i se stavy, které jste si sami vytvořili.

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Webareal".

3

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Změnit stav objednávky"
Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.
Co je to proměnná?
Stav objednávky
Ve výchozím nastavení má Webareal tyto stavy:
Přijatá
Platba probíhá
Platba úspěšná
Platba selhala
Platba zrušena
Nedořešená
Stornovaná
Jak zjistit vaše stavy se dozvíte v naší nápovědě https://www.messageok.com/webareal/stavy
Odeslat e-mail zákazníkovi
Vyberte, zda chcete, aby se odeslal související e-mail se změnou stavu.

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{webareal}}
Webareal: Změnit stav objednávky
Změněno
Nezměněno
4

Funkce aplikace (Změnit stav objednávky) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Nezměněno: Pokud se nepodaří změnit stav objednávky, obsahuje {{webareal}} hodnotu
false
(nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ne
.
Změněno: Pokud se podaří změnit stav objednávky, obsahuje {{webareal}} hodnotu
true
(pravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ano
.

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Webareal?