Webareal: Ověřit zákazníka podle e-mailu

Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Webareal".

3

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Ověřit zákazníka podle e-mailu"
Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.
Co je to proměnná?
E-mail zákazníka
E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadaný e-mail od uživatele, např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit obsah objednávky a nechat ho provádět změny.

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{webareal}}
Webareal: Ověřit zákazníka podle e-mailu
Ano
Ne
4

Funkce aplikace (Ověřit zákazníka podle e-mailu) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Ne: Pokud se nepodaří ověřit zákazníka podle e-mailu, obsahuje {{webareal}} hodnotu
false
(nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ne
.
Ano: Pokud se podaří ověřit zákazníka podle e-mailu, obsahuje {{webareal}} hodnotu
true
(pravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ano
.

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Webareal?