Retino: Najít reklamaci nebo vratku

Vyhledává kombinaci e-mailu zákazníka a čísla objednávky.

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Retino".

3

Pokud aplikaci přidáváte poprvé, budete ji muset nejdříve nastavit. V takovém případě klikněte na tlačítko "Aplikaci je nutné nejdříve nastavit"

Na nově otevřené stránce proveďte nastavení a po vrácení zpět pokračujte, nebo klikněte na tlačítko "Zkust znovu"

Nastavit aplikaci

4

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Najít reklamaci nebo vratku"
Číslo objednávky: Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{obj}}.
Co je to proměnná?
E-mail zákazníka: E-mail vyplňte stejně jako číslo objednávky jako proměnnou (ve složených závorkách), ve které je zadaný e-mail od zákazníka např.: {{email}}. Pro zabezpečení dat vždy vyžadujeme od zákazníka, aby správně zadal kombinaci čísla objednávky a e-mailu. Jen pokud se tyto dva údaje shodují, můžeme zákazníkovi zobrazit stav reklamace nebo vratky.

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{retino}}
Retino: Najít reklamaci nebo vratku
Nalezené případy
Žádné výsledky
5

Funkce aplikace (Najít reklamaci nebo vratku) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Žádné výsledky: Pokud jsme nenašli žádné odpovídající výsledky, obsahuje {{retino}} hodnotu
false
(nepravda). Aplikace vám vrátí hodnotu
Ne
.
Nalezené případy: Pokud jsme vyhledali reklamaci nebo vratku, je hodnotou {{retino}} objekt, u kterého můžete číst následující proměnné
{{retino.id}} ID případu
{{retino.created}} Vytvořeno
{{retino.updated}} Upraveno

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Retino?