Prestashop: Změnit stav objednávky

Pro lepší přehlednost a práci s objednávkami, můžete měnit jejich stavy. Například když zakázník v samoobsluze zažádá o storno objednávky, rovnou ji stornujete atd. Díky napojení na Prestashop navíc můžete pracovat i se stavy, které jste si sami vytvořili.

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Prestashop".

3

Pokud aplikaci přidáváte poprvé, budete ji muset nejdříve nastavit. V takovém případě klikněte na tlačítko "Aplikaci je nutné nejdříve nastavit"

Na nově otevřené stránce proveďte nastavení a po vrácení zpět pokračujte, nebo klikněte na tlačítko "Zkust znovu"

Nastavit aplikaci

4

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Funkce vyberte: "Změnit stav objednávky"
Číslo objednávky (reference): Tady vyplňte proměnnou (ve složených závorkách), do které jste si uložili zadané číslo objednávky od uživatele, např.: {{ref}}.
Co je to proměnná?
E-mail zákazníka
ID stavu
Ve výchozím nastavení má Prestashop tyto stavy:
1 čeká se na platbu
2 platba přijata
3 probíhá příprava
4 odeslána
5 dodáno
6 zrušeno
Jak zjistit ID stavu se dozvíte v naší nápovědě https://www.messageok.com/prestashop/stavy.

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{prestashop}}
Prestashop: Změnit stav objednávky
Ano
Ne
5

Funkce aplikace (Změnit stav objednávky) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Prestashop?