Flexibee: Ověřit zákazníka podle e-mailu

Podmínka

Aplikace

Link

1

V editoru uchopte v menu ikonu Aplikace a přetáhněte ji do prostoru pod menu.

2

V nově otevřeném okně dialogovém okně najděte aplikaci "Flexibee".

3

Nyní nastavte jednotlivé parametry aplikace

Akce vyberte: "Ověřit zákazníka podle e-mailu"
Číslo objednávky
Název vyhledávané položky
Pro hledání dle číslo objednávky vyplňte 'id', pro hledání dle čísla došlého dokladu vyplňte 'cisDosle'

Potvrdťe nastavení kliknutím na tlačítko "Použít"

Aplikace {{flexibee}}
Flexibee: Ověřit zákazníka podle e-mailu
Ano
Ne
4

Funkce aplikace (Ověřit zákazníka podle e-mailu) je nyní připravena ve scénáři k použití. Propojte ji s ostantími boxy.

Co vše zíkáte propojením MessageOk a Flexibee?